News

Tack! Projektgruppen tackar alla som medverkat i projektets fyra frågelistor och alla som ställt upp på intervjuer. Arbetet fortskrider nu med en projektantologi och andra publikationer.