Redaktionsråd

Redaktionsråd

Professor Lena Marander-Eklund kommer att fungera som ansvarig utgivare åren 2018-2020.

Huvudredaktörer för Budkavlen 2018 är Fredrik Nilsson och Lena Marander-Eklund.

Redaktionsrådet för åren 2018-2020 utgörs av

Fredrik Nilsson

Lena Marander-Eklund

Blanka Henriksson

Niklas Huldén

Maria Holmberg

Sonja Hagelstam (ansvarig för recensionsavdelningen)

Lotta Wessberg (redaktionsassistent)