Budkavlen 2014

Artiklar

Johanna Björkholm:  Etableringen och utvecklingen av begreppet kulturarv i Finlands svenskbygder

Maria Ekqvist:  Den goda marthahusmoderns hemslöjdsarbete. Hemslöjd som kvinnligt kompetensfält och nationalitetsmarkör på 1920- och 1930-talet

Kajsa Rytikoski:  Europeiskt och nationellt. En studie om Erasmuskulturen

Carina Sjöholm:  Värdskapets betydelse i upplevelsebaserade butiker

Översikter och granskningar

Thomas Rosenberg:  Från kärnkraftsort till trähusidyll – om medveten branding av den historiska staden Lovisa

Raoul J. Granqvist:  Erla Husgafvel, österbottnisk folklorist i två länder.  Närvarons problematik, nostalgins förförelse, exilens vemod

Notiser

Anna-Maria Åström:  Who has the right to belong?

Budkavlen 2013

Artiklar:

Sven-Erik Klinkmann: Speciella tidsrum hos essäisten Michel Ekman

Anita Beckman: Mellanrummets poesi. Om väntan, platser och tid

Susanne Österlund-Pötzsch: Hem, Hemlös, Hemlig. Reflektioner kring vandrande och spatial tillhörighet – ett metodologiskt experiment.

Sarah Hagström: Made in Fiskars. En inblick i kulturarv och varumärkesproduktion i Fiskars bruk

Anna-Maria Åström: Närhet och avstånd – om beroende och distansering mellan herrgårdens sociala skikt i Finland

Budkavlen 2012

Artiklar:

Charlotte Hagström: Nu är det fredagsmys! Chips och gemenskap när vardag blir helg.

Jakob Löfgren: For the company, the fun[…] I forget that bit.. the excuse to dress up – Discworld-fandom in Wincanton som intertextuell lek.

Ann-Helen Sund: Mera med mindre – föremål, material och praktiker i Marthaförbundets hushållsrådgivning

Lena Marander-Eklund: Som vi ropar får vi svar – metodolgiska aspekter på tillkomsten av skriftligt och muntligt biografiskt material.

Budkavlen 2011

Artiklar:

Carolina Holmqvist: Att leva med minnet. Coping i en krigsveterans berättande om kriget i Bromarv.

Sonja Hagelstam: I stridens hetta. Krigets fasor i brev från fronten.

Sonja Harju: Ryssens roll i konstruktionen av finländsk identitet.

Sofie Strandén-Backa: Typfigurer och folkligt berättande om krig.

Marcus Lepola: Medling och konflikthantering mellan finländska kolonister och tlingiter i Stika, Alaska i medlet av 1800-talet.

Kasper Westerlund: Från plastbåt till barkskepp. Kim Montins tryckta skrifter 1976-2004.

Budkavlen 2010

Artiklar:

Kristine Bärden: Filmtittandets praktiker i offentliga och privata utrymmen.

Lena Marander-Eklund: Med kriget i backspegeln – analys av ett frågelistmaterial med fokus på uttryckta emotioner.

Anna-Liisa Kuczynski: Translokala tillhörigheter? Finskhetens dimensioner på Åland.

Per-Anders Östling: Rättegångar mot botare i Norrland och Svealand under 1600-talet.

Bo Lönnqvist: Tingens ordning. Om etik kring en stelnad herrgård.

Budkavlen 2009

Artiklar:

Staffan Beijar: Den rituella familjejulen

Lena Marander-Eklund: Familjen och jag – familjen i förändring

Anna-Maria Åström: Hem och familj – centrumboende i Helsingfors under efterkrigstiden och 1950-talet.

Sonja Hagelstam: Trygghet och stabilitet i krigets tid. Relationen mellan sönerna vid fronten och föräldrarna hemma

Anna-Liisa Kuczynski: Värderingar i fokus – om inbördes förståelse i bikulturella familjer

Budkavlen 2008

Artiklar:

Bo Lönnqvist: Den nordiska etnologikulturen i mötet mellan öst och väst

Kirsti Suolinna: Två akademiska öden: K.Rob.V. Wikman, mentor, Börje Hanssen, skyddsling

Niklas Nyqvist: Otto Andersson och folkmusiken – ett nordiskt perspektiv

Carsten Bregenhøj: Och han satte det i lagen. Hakon den Gode och julmaskeringen.

Bo Lönnqvist: Paradigm och fält

Pia Lindholm: Från nära till fjärran – perspektiv på äldre resenärers turistkarriärer

Anna Eklund: Utbytesstudent i Europa – en resa med kulturella möten