Äldre nummer av Budkavlen

Budkavlens register 1922-1992

Budkavlens register 1993-2002

Nationalbibliotekets digitaliserade Budkavlar, 1922-

Innehållsförteckning för artiklar i Budkavlen under åren 1996-2007 finns nedan:

Budkavlen 2007

Artiklar:
Anna-Maria Åström: Bilden och fotografiet
Blanka Henriksson: ”Man får skära drömmar och vill nedskriva poem i poesialbum”. Skönlitterära referenser till minnesbokstraditionen.
Sven-Erik Klinkmann: Den kvinnliga, eviga skönhetens bilder – ansiktskrämer mot åldrande
Sophie Nyblom: Fotoalbum – visuella levnadsberättelser
Katja Hellman: Bilden i Etnologiska arkivet – dokumentation, illustration och kulturskatt
Marika Rosenström: Bilden berättar – smakprov ur Folkkultursarkivets bildsamlingar
Meta Sahlström: Erik Hägglund – fotografen och hantverkaren från Rökiö i Vörå
Thomas Wilman: Skeppsporträtt och kaptenstavlor i Sjöhistoriska institutets vid Åbo Akademi samlingar

Budkavlen 2006

Artiklar:
Anna-Maria Åström: Budkavlen 2006
Camilla Asplund-Ingemark & Donimic Ingemark: Antik folklore – ett framtida forskningsfält
Anne Maria Niemi: Medeltidens dimensioner – presenterade genom tre fallstudier i Åbo
Anna-Maria Åström: Sveaborg – Museala och spektakulära gläntor till 1700-talet
Christoffer H. Ericsson: En svunnden, skiktad tid – en studie ur minnet
Sonja Hagelstam: Krigets tid. Ett avbrott i det normala
Lena Marander-Eklund: Bröllop på 50-talet – konstruktion av kvinnligheter i ett frågelistsvar

Budkavlen 2005

Artiklar:
Anna-Maria Åström: Budkavlen 2005
Anne Maria Niemi: På jakt efter förståelse
John Björkman: Den historiska traditionen och det museala berättandet
Kajsa Wikman: Etnologiskt material och sökandet efter regelbundenheter
Sofie Strandén: Tillit, tankekontakt eller terapi. Att göra empatiska intervjuer
Camilla Asplund Ingemark: Hedendom och kristendom i synen på det övernaturliga
Jacob Seela: Ett märkligt fynd. Kakelugnsmakarmästaren Johan Smedman i 1800-talets Vasa

Budkavlen, special issue

Artiklar:
Ann-Charlotte Palmgren: Budkavlen 2005, special issue
Beate Binder: National Tasks and Cosmopolitan Dreams. Constructing the ”New, Old” Capital of Germany Anna-Maria Åström: The Capital as symbol and Meaning. Helsinki as a Constructed and Lived Space Nils Storå: Commerce and Carnival: The Fish Fair as a MeetingPlace
Lena Marander-Eklund: The Significance of Narratives and Narrating
Ann-Charlotte Palmgren: In Search of the New Man. Masculinity in the New Men’s Magazines
Ann-Helen Sund: The Formula 1 Race as a Phenomenon. Aspects of Masculinity and Modernity
Sven-Erik Klinkmann: Elvis, ”Coolness” and Masculinity in the 50s USA
Nicklas Hägen: Narrative Analysis of Football Reports in a Finland-Swedish Daily Newspaper
Ulrika Wolf-Knuts: Finland Swedish Folklore Studies
Anna-Maria Åström: What is a Swedish Ethnology in Finland?

Budkavlen 2004

Artiklar:
Anna-Maria Åström: Budkavlen 2004
Solveig Sjöberg-Pietarinen: Dualitet i museivärlden
Anna Grönholm: ”En dröm för ett sjömanshjärta”. Museet skeppargården Pellas och den äkta bilden av en skeppargård
Anne Maria Niemi: Historiens lockelse – om forskning kring historiebruk
Susanne Österlund-Pötsch: Ett traditionsvetenskapligt perspektiv på globalisering och etnicitetsforskning
Johanna Björkholm: Lucia, dragspelsmusik och Hälsa dem därhemma. Om hur finlandssvenska emigranter berättar om musik
Mikael Sarelin: Blackmetalkonsertens iscensättning. Kommunikation på två plan

Budkavlen 2003

Artiklar:
Anna-Maria Åström: Budkavlen 2003
Carola Ekrem: Att berätta i ett frågelistsvar
Anna Grönholm: Ett rollspel i vardagen. Ett reflexivt studium av en intervjuares roll i ett levnadshistoriskt perspektiv
Katja Hellman: Att förstå det främmande i frågelistsvar om 1950-talet
Lisbeth Bobacka: Vad är äkta husmanskost?
Sonja Hagelstam: Att förstå det främmande. Kriget som särskilt förståelseproblem
John Hackman: Sex bygderedares livskarriärer. Mönster och variation
Anna Nyman: Materiell kultur bland hantverkare i Ekenäs på 1800-talet
Lotta Wessberg: Register till Budkavlen årgång 72-81 (1993-2002)

Budkavlen 2002

Artiklar:
Anna-Maria Åström: Budkavlen 2002
Anne-May Berger: En studie av de käraste hemprydnadernas funktioner
Sofie Strandén: Hantverkare berättar
Emi Ingo: Gården som miljö ur tre generationers perspektiv
Cecilia Aaltonen-Lindblom: Kvinnor med åländska rötter. En etnologisk undersökning om fyra kvinnors syn på åländskhet
Magdalena Sandin: Från Societetshus till pulkbacke. En studie av fastlagen i Åbo Underrättelser 1824-1990
Niklas Hägen: Berättelseanalys av fotbollsartiklar i en finlandssvensk dagstidning
Christina Sandberg: Djupt sörjd och saknad. En studie i dödsannonsens budskap

Budkavlen 2001

Artiklar:
Anna-Maria Åström: Budkavlen 2001
Christoffer H. Ericsson: Järnbruksliv. En studie kring den vattendrivna träkolshyttan
Heidi Schreiber: Orientaliska butiker i Åbo
Ann-Charlotte Palmgren: Jakten på den nya mannen. Manlighet i de nya manstidningarna
Ann-Helen Sund: Formel 1 tävlingarna som fenomen. Aspekter på manlighet och modernitet
Sven-Erik Klinkmann: Elvis, coolness och maskulinitet i femtiotalets USA
Charlotte Hagström och Lena Marander-Eklund: Den 28. Nordiska etnolog- och folkloristkongressen, Hankø 2000

Budkavlen 2000

Artiklar:
Anna-Maria Åström: Budkavlen 2000
Lena Marander-Eklund: Berättandets och berättelsers betydelse
Kirsi Broström: Mat på liv och död – en studie i kvinnokroppens problematik
Eeva Mäkinen: Trasmattan och tvättbryggan – material i och vård av trasmattor
Yrsa Lindqvist: Mat och gemenskap. Måltidens betydelse för fest och vardag
Blanka Henriksson: Tardition och modernitet: bröllopsfotografier från förra sekelskiftet och från 1990-talet
Sonja Hagelstam: Käraste soldat! Om krigstida brev som källmaterial
Johanna Sonck: Ungdomar och mobiltelefoner. Ett postmodernt perspektiv

Budkavlen 1999

Artiklar:
Nils Storå: ”Ekenäs vassbruk” Från kvinnoföretag till konservindustri
Anna-Maria Åström: Helsingfors anda – huvudstadens nationella och lokala betydelser
Kurt Genrup: Tyskt-svenskt-lutherskt fyra ”kultresor” med olika laddning
Anne Bergman: Berättartraditionens förändring under 1900-talet i Houtskär
Kennet Lundström: Skogen som lekplats

Budkavlen 1998

Artiklar:
Kurt Genrup: De sydvästskånska gåsastäderna Skanör-Falsterbo. En etnologisk lokalstudie utifrån gåsskötselns organisation och förändring
Monica Nerdrum: Etnologin och kvinnoperspektivet
Carola Ekrem: Ögonblicksbilder, interiörer och avslöjanden i ett frågebrevsmaterial
Lena Marander-Eklund: ”Jag måste få veta exakt vad som händer” – förstföderskors förväntningar på barnafödandet och infriandet av dem
Sven-Erik Klinkmann: Berättelsen om prinsessan Diana
Pia von Knorring: Folkdiktningen- den finlandssvenska folkandans klaraste spegel

Budkavlen 1997

Artiklar:
Nils Storå: Kommers och karneval. Fiskmarknaden som mötesplats
Kurt Genrup: Tysk matkultur i möte med Finland och Sverige
Solveig Sjöberg Pietarinen: Var 1920-talets studenska en övergångskvinna?
Carola Ekrem: Gulnäbbsintagningarna i dagens skolvärld – initiation och pennalism
Hege Sofie Bull: Da økomuseet kom till Norge
Monica Ståhls-Hindsberg: Arbete till nytta och nöje. Talkoseder i Svenskfinland under 1900-talet

Budkavlen 1996

Artiklar:
Teppo Korhonen: Husbondens stol
Heidi Hummelstedt: Det försvunna hantverket
Agneta Lilja: Föreställningen om den ideala uppteckningen
Anne Bergman: ”Arkivråttor, fälträvar och spindlar i nätet”
Jukka Saarinen: Videon i arkivet
Solveig Widén: Marieholms prästgård i Larsmo