Call for abstract 2020!

Djur och kultur – mellanartsliga relationer
Djur är närvarande i vår vardag på många olika sätt. Vi delar våra hem med djur, vi producerar, äter och konsumerar djur, vi arbetar tillsammans med djur och tillbringar vår fritid med dem, vi lär upp djur, vi jagar och bekämpar djur, vi dokumenterar djur. Samtidigt agerar vi tillsammans och bygger upp ömsesidiga relationer där djuren utgör aktörer med agens. Den kulturvetenskapliga tidskriften Budkavlen efterlyser artiklar för ett temanummer om djur, kultur och mellanartsliga relationer.
Under senare år har det skett ett kraftigt uppsving i kulturella djurstudier där bland annat relationen mellan människor och djur har fokuserats. Hur kan förhållandet mellan människa och djur undersökas kultur- och tvärvetenskapligt? Hur klassificeras, värderas och problematiseras djur? Hur förhåller vi oss till djur? Hur pratar vi om djur? Vilka praktiker uppstår i möten med djur? Hur uppstår och upprätthålls närhet och distans, vad känns bekant och vad upplevs som främmande? Var drar man upp gränser och när och var sker gränsöverskridanden mellan människor och djur i olika sociokulturella sammanhang?
Skicka in ditt artikelabstract (max en halv A4) till sonja.hagelstam@abo.fi, senast den 1.10.2019. Meddelande om godkänt abstrakt kommer i oktober 2019 och deadline för färdig artikel (10–20 sidor) är 31.3.2020.
Vänligen,
redaktörerna Sonja Hagelstam & Sanna Lillbroända-Annala

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *