Budkavlen 2018 – specialnummer

Under ytan. Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala

Red. Lena Marander-Eklund och Fredrik Nilsson

Omslagsbild: Rengöring av Aura Å. Anne Saarinen 2016 / Vastavalo.fi.

Årgång 97, 2018. 302 s., ill.

ISSN 0302-2447

I specialnumret av Budkavlen visar skribenterna hur kulturanalys kan användas för att undersöka sådant som vi knappt ser, hör, känner eller förnimmer. Denna osynlighet, tystnad, eller flyktighet kan bero på att artefakter, minnen eller berättelser glöms bort, döljs eller omges av tabun. Det är frågan om sådant som blir så trivialt att blicken sveper förbi utan att få fäste; att minnet har bleknat eller att det likt diverse artefakter förpassats allt längre ned i en redan överfylld minneslåda.

Ambitionen har varit att visa hur kulturanalytiker går tillväga för att synliggöra sådant som är betydelsebärande i kulturell mening, utan att människor alltid tänker på det. Vi har trängt ned under ytan på såväl samhället som människan, men också under ytan på kulturanalys som metod.

Temanumret – Under ytan – visar prov på den bredd som karaktäriserar kulturanalysen vid Nordisk etnologi respektive Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi.

Boken riktar sig till Budkavlens sedvanliga läsekrets, till studerande i kulturanalys samt till övriga intresserade.

Numret kan beställas från budkavlen@abo.fi.
Specialnumret kostar 25 € (inkl. moms) +  postningskostnader.

Förfrågningar kring boken kan riktas till
Lena Marander-Eklund (lmarande@abo.fi) eller
Fredrik Nilsson (jtf.nilsson@abo.fi)
Boken finns tillgänglig från och med den 12.12.2018.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *