Budkavlen 2008

Artiklar:

Bo Lönnqvist: Den nordiska etnologikulturen i mötet mellan öst och väst

Kirsti Suolinna: Två akademiska öden: K.Rob.V. Wikman, mentor, Börje Hanssen, skyddsling

Niklas Nyqvist: Otto Andersson och folkmusiken – ett nordiskt perspektiv

Carsten Bregenhøj: Och han satte det i lagen. Hakon den Gode och julmaskeringen.

Bo Lönnqvist: Paradigm och fält

Pia Lindholm: Från nära till fjärran – perspektiv på äldre resenärers turistkarriärer

Anna Eklund: Utbytesstudent i Europa – en resa med kulturella möten