Temanummer i Budkavlen: Under ytan. Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala.

I detta specialnummer visar skribenterna, som huvudsakligen kommer från etnologi respektive folkloristik vid Åbo Akademi, hur kulturanalys kan användas för att undersöka sådant som vi kanske inte ser, hör, känner eller förnimmer. Denna osynlighet, tystnad, eller flyktighet kan bero på att artefakter, minnen eller berättelser glöms bort, döljs, omges av tabun eller att de helt enkelt blir så triviala; att blicken sveper förbi utan att få fäste; att tonläget i samtidskulturen gör att en del ljud hamnar i bakgrunden; att minnet har bleknat eller att det likt diverse artefakter förpassats allt längre ned i en redan överfylld minneslåda. Ambitionen är att diskutera hur sådana förträngningsprocesser går till samt att synliggöra sådant som är betydelsefullt, utan att vara särdeles iögonfallande. Ambitionen är därmed även att visa hur kulturanalytiker går tillväga för att synliggöra sådant som är betydelsebärande i kulturell mening, utan att människor alltid tänker på det. Vi ska, annorlunda uttryckt, tränga ned under ytan på såväl samhället som människan, men också under ytan på kulturanalys som metod.

Målet med detta temanummer är att visa prov på den bredd som karaktäriserar kulturanalysen vid Nordisk etnologi respektive Nordisk Folkloristik vid Åbo Akademi. Författarna uppmanas därför att utgå från ett material, en fråga, ett case som de redan är bekanta med eller som de vill beforska. Utöver Budkavlens sedvanliga läsekrets ska detta nummer också rikta sig till studenter som är intresserade av kulturanalys och det ska därmed också användas i undervisningen i Kulturanalys vid Åbo Akademi.

Vi uppmanar härmed er att skicka abstracts där ni kort berättar vad ni vill skriva om (högst en halv A4). De färdiga artiklarna ska vara mellan 10 och 20 sidor långa.

Deadline för abstract: 1 december 2017

Deadline för färdiga artiklar: 31 mars 2018

Skicka abstract till Fredrik Nilsson ( jtf.nilsson@abo.fi) och Lena Marander-Eklund (lmarande@abo.fi)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *