Budkavlen 2015

Artiklar

Pia Olsson: Dialoger mellan en snokande forskare och oförutsägbara ungdomar. Genus och ålder i växelverkan under ett skoletnografiskt fältarbete

Marianne Robertsson: Jeans som klädselsystem – jeanspraktiker med fokus på teoriutveckling och ”stuprörsjeans”

Lena Marander-Eklund & Eerika Koskinen-Koivisto: Ett vanligt liv. Berättelser om kvinnligt arbete och hemmafruliv i det efterkrigstida Finland

Doris Riemann: “Mama, fühlst Du Dich nicht unterdrückt?” – Zur Geschichte der Erwerbsarbeit als
generationelle Erfahrung von Pfarrfrauen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in
der Bundesrepublik Deutschland

Karin Lövgren: Gör om mig – åldrande och kvinnlighet i en populär mediegenre

Jeanette Edfelt: Om släktföremåls betydelse för individen och hemmet – föremålen och deras värdegrunder

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *