Om ÅAU Sports

ÅAU Sports i Vasa upprätthåller motionstjänster för studerande och personal inom Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia samt Svenska Handelshögskolan i Vasa. Även studerande från andra högskolor är välkomna att delta i en del av utbudet.