Idrottsakademin

Vasaregionens Idrottsakademi är en av Finlands 20 idrottsakademier. Finlands Olympiska Kommitté koordinerar och leder nätverket. Till idrottsakademiernas huvuduppgifter hör, att hjälpa idrottare kombinera toppidrott och studier, förbättra och utveckla den vardagliga träningen samt erbjuda stödtjänster för toppidrottarna.

Högskolor

Tredje stadiets studier hänvisar till den utbildning som universitet och högskolor erbjuder. Möjligheten att kombinera studier på tredje stadiet med toppidrott kräver personliga lösningar.  Idrottsakademins nätverk stöder idrottaren och genom samarbetet med högskolorna, så har idrottare som hör till idrottsakademin möjlighet att få personliga flexibla lösningar för sin dual career.

Vasa kan erbjuda flertalet studieinriktningar för de som önskar studera vid en högskola. Högskolorna i Vasa är sex till antalet: Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Svenska Handelshögskolan, Vaasan yliopisto, Vaasan Ammattikorkeakoulu och Helsingfors universitet (Juridiska utbildningen i Vasa).

De idrottare som blivit antagna till Vasaregionens idrottsakademi som idrottare på tredje stadiet drar nytta av gemensamma grenträningar och stödtjänster så som hälso- och muskelvård samt mental träning och fysiska tester.

Läs mer här

Och önskar du kontakt till VRIA; klicka här