Tre matematikstigar

Användning av konkretiseringsmaterial för att synliggöra matematiska begrepp lämpar sig för alla åldrar! I de bifogade uppgiftsdokumenten går vägen mot begreppsförståelse från enkla till mer avancerade uppgifter! Material från Mattelandet:

Beskrivning av tre matematikstigar

Matematikstig-Form och area med GEOBR_DE
Matematikstig-Form och area med TANGRAM
Matematikstig-Språkfrågor med LOGISKA BLOCK