Tema: Rymden

Här hittar du mycket material för undervsingen kring temat rymden. Här finns bl.a. ESA:s material för undervisningen kring rymden:

PrimEduKit_SE_small.pdf innehåller ett rikt elevmaterial med lärarhandledning. Samma material finns också kapitelvis med högre upplösning för utskrifter.

Kapitlen behandlar:
1. Att vara astronaut
2. En färd i rymden
3. ombord på rymdstationen
4. Att bo i rymden

Nedan ser du en introduktion, hela materialet finns på NASA:s hemsidor.

PrimEduKit_SE_introduktion