Sagokistan

Birgitta Cabo Galindo jobbar inom förskolan i Uppsala. Hon har jobbat inom barnomsorgen sedan 1988 och under åren samlat på sig en mängd sånger, ramsor och annat smått och gått. På inrådan av sina arbetskamrater har hon samlat sitt material på hemsidan Sagokistan.

Här kan lärare på förskolan få inspiration och idéer kring hur man kan nyttja sagor och berätta sagor. På sidan hittar man också sånger och ramsor uppdelade i olika kategorier. Här finns också några tips på lekar och andra aktiviteter som kan vara användbara för personal inom förskolan och roliga för barnen och deras föräldrar.