Näringsvävar

I bilagan finns en grund för undervisningsidé kring näringsvävnar. En näringsväv kan användas på alla stadier för att åskådliggöra näringsämnenas (näringssalternas) transport i olika biotoper, under olika årstider såväl i närmiljön som på annat håll ute i världen. Näringsväven ger upphov till många intressanta frågor. I bilagan hittar du några praktiska tips för förverkligandet.

Näringsvävar