Koka tvål

Tvålkokning har funnits i ett flertal kemiböcker för högstadiet. Många lärare är dock rätt missnöjda med resultatet från tvålkokningen, det är svårt att få fram en fast tvål, fri från natriumhydroxidrester. Problemen beror troligen på valet av fett och svårigheter med att hitta de rätta proportioner mellan fettet och hydroxiden.  I bilagan finns ett försök att detaljerat förklara tvålkokningsprocessen.

Tillverka tvål