Inspiration för programmering med Bee-bot

Många skolor har tillgång till Bee-Bots. Åbo Akademis Linda Mannila har sammanställt en liten introduktion till Bee-Boten och hur denna kan användas. På sin egen hemsida introducerar hon Bee-Boten och kommer med praktiska tips på vilka uppgifter eleverna kan lösa med hjälp av Bee-Boten.

Att jobba med Bee-Boten

Dessutom kan man titta på en video av Nyslotts klasslärarstuderande.

Bee Bot robotin käyttö