Det bästa beslutet: en övningsuppgift i ekologiskt tänkande

Hållbar utveckling är ett tema som skall genomsyra alla läroämnen enligt vår läroplan. I det här materialet får eleverna prova på att fatta ett beslut på basen av tillgänglig information. I materialet används äppel som exempel men läraren kan välja att byta ut äpplena mot andra lämpliga livsmedel.I slutet på handledningen beskrivs hur samma material kan användas under en matematiklektion. Materialet är menat för årskurserna 5-9.

Det bästa beslutet, övningsuppgift i ekologiskt tänkande

Det bästa beslutet_bilaga 3