Datorstöd i undervisningen – Cheops och Chefrens pyramid

En programvarupresentation av matematikspelen Cheops pyramid och Chefrens pyramid.

De både spelen påminner mycket om varandra, men Cheops pyramiden är den svårare varianten medan Chefrens pyramid är betydligt enklare.
I båda spelen så ska man vandra mellan olika rum, i vilka man hittar olika matematiska problem som ska lösas.

Cheops&Chefrens _MP_