Kategoriarkiv: Gymnasiet (Fy)

Fysikens inspiration

Ibland tenderar man glömma att fysik, trots att det kan verka krångligt, ju har en stadig förankring i verkligheten och att vetenskapen vuxit fram ur människans nyfikenhet och vilja att undersöka fenomenen runt omkring sig.

I följande bilagor kan du läsa om naturfenomen som verkar som inspirationsgivare för fysikaliska undersökningar samt om fysikaliska mysterier som hittills inte lösts.

13 olösta mysterier

Fysikens inspirationskälla

ENERGI – smått och gott i materialväg

Energi är ett svårbegripligt begrepp på alla stadier. Begreppet är vitt och brett och framför allt väldigt abstrakt för eleverna och studerandena. Nedan följer en samling dokument med allt från små tankenötter till större helheter inom temat energi.

Energinötter + svar

Energiomvanlingar workshop

Fysiken bakom energidebatten

Uppskattningar om energi

Vad är egentligen energi

Bestämning av spårvidden på en CD-skiva

Ytan på en CD-skiva är beklädd med en mycket ljuskänslig och reflekterande aluminiumhinna. Ytan består av en rad fördjupningar som löper i ett spiralspår från mitten ut mot CD-skivans kanter. Det här spiralspåret fungerar som styrspår för laserhuvudet i CD-spelaren. Man kan bestämma avståndet mellan fördjupningarna, d. v. s. spårvidden, på en CD-skiva genom att använda skivan som ett reflexionsgitter. I reflexionsgittret kommer det reflekterade ljuset från fördjupningarna tillsammans med det reflekterade ljuset från de plana mellanliggande partierna att interferera och ge upphov till ett karakteristiskt diffraktionsmönster.

I bilagan hittas tydligare instruktioner på hur experimentet kan utföras.

Bestämning av spårvidden på en CD