Kategoriarkiv: F-6 (Ma)

I4 Geometri och mätning

Figurer, kroppar, symmetri, skala, mäta omkrets, area, volym rita, enheter

 Problemlösning http://www.su.se/primgruppen/uppgiftsbok/geometri

Meter och centimeter http://arenan.yle.fi/1-3081796

film Hastighet

film Gamla mått

Symmetri:

Symmetri i naturen http://creativestarlearning.co.uk/art-music-outdoors/wet-weather-symmetrical-nature-circles/

Bygga drakar  http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/make-a-kite-by-re-using-plastic-bags-etc/

Insekter http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/stick-insect-symmetry/

Geometriska former:

Bygga och känna igen geometri ute

http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/an-outdoor-shape-activity-with-sticks/

http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/stick-logic/

http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/outdoor-maths-creating-3d-shapes-from-sticks/

http://creativestarlearning.co.uk/art-music-outdoors/masking-tape-shape-explorations/

Vinklar http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/outdoor-maths-investigating-right-angles-with-sticks/

Vinklar http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/outdoor-maths-right-angles/

Vinklar http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/outdoor-maths-looking-at-different-angles-in-nature/

Mått
Linjer, vinklar
Vinkelns delar
Trianglar
Höjder
Vinkelsumma
Tecken
Fyrhörningar
Fyrhörningar av trianglar
Cirkelns delar
film Mät vinklar 1
film Bygg vinklar

film Mät vinklar 2
film Bygg stjärna

Koordinatsystemet

Skala:

http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/scale-and-geometric-patterns-with-sticks/

I2 Tal och räkneoperationer

Antal, talnamn, sifferbeteckningar, talföljder, tiosystemet, programmering, tals uppbyggnad, samband, delbarhet, huvudräkning, algoritmer

Tallinje (applikation) http://www.skolappar.nu/motion-math-zoom/

Ord i räknesätt
Välj räknesätt

Multiplikation:

Multiplikation med löv http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/leaf-multiplication/

Träna multiplikationstabellerna http://www.mathsisfun.com/numbers/math-trainer-flash.html

Multiplikationsövningar http://www.mattesmedjan.se/multix/

Division:

Avrunda, överslagsräkna, uppskatta:

Negativa tal:

Bråkräkning:

Bråkräkning http://www.lauracandler.com/filecabinet/math/fractions.php

Decimaltal:

Procent:

I1 Matematiskt tänkande

Likheter, skillnader, samband, mönster, ordna, sortera, klassificera, jämföra, programmera

Problemlösning, öppna frågor http://www.su.se/primgruppen/uppgiftsbok/probleml%C3%B6sning

Övningar i logiskt tänkande https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/15/ovningar-i-logiskt-tankande

Bebras: http://bebras.se/

Känguru: http://ncm.gu.se/kanguru

Kodning:

Introduktion till programmering https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/introduktion-till-programmering

https://studio.code.org/

https://scratch.mit.edu/

http://www.kogics.net/kojo

Fem spel https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/23/fem-smarta-kodningsspel-skolelever

I4 Geometri och mätning

Riktnings- och lägesbegrepp, figurer, känna igen, bygga, rita, mäta, längd, massa, volym, tid

Visualisera lägesord https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/visualisera-lagesord

Mattelek med former http://arenan.yle.fi/1-3085258

Mattelek med perspektiv (karta över rummet) http://arenan.yle.fi/1-3085244

Mäta:

Meter och centimeter http://arenan.yle.fi/1-3081796

Mäta med käppar 1 http://creativestarlearning.co.uk/early-years-outdoors/outdoor-maths-measuring-the-size-of-sticks/

Mäta med käppar 2 http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/measuring-sticks/

Mäta med käppar 3 http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/outdoor-measuring-continues/

1-meters repet http://creativestarlearning.co.uk/early-years-outdoors/the-magic-of-1-metre-rope/

Hur mäter vi tid? http://arenan.yle.fi/1-3081888

Tidens gång (klockor) http://arenan.yle.fi/1-3085212

Symmetri:

Symmetri i naturen  http://creativestarlearning.co.uk/art-music-outdoors/wet-weather-symmetrical-nature-circles/

Insekter http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/stick-insect-symmetry/

I2 Tal och räkneoperationer

Antal, talnamn, sifferbeteckningar, talföljder, tiosystemet, programmering

Tallinje (applikation) http://www.skolappar.nu/motion-math-zoom/

Talet 20 http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/20-something-maths-pictures/

Kodning:

Introduktion till programmering https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/19/introduktion-till-programmering

https://studio.code.org/

https://scratch.mit.edu/

Fem spel https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/23/fem-smarta-kodningsspel-skolelever

I1 Matematiskt tänkande

Likheter, skillnader, samband, mönster, ordna, sortera, klassificera, jämföra

Logiskt tänkande med hjälp av löv http://creativestarlearning.co.uk/maths-outdoors/leaf-logic/

Övningar i logiskt tänkande https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/15/ovningar-i-logiskt-tankande

Mattelek med färgkritor http://arenan.yle.fi/1-3085255

Mattelek med saftglas http://arenan.yle.fi/1-3085254

Dela rättvist http://arenan.yle.fi/1-3085252

Vilken sportpryl hör inte hemma här? http://arenan.yle.fi/1-3085235

Vilken leksak hör inte hemma här? http://arenan.yle.fi/1-3085237