Kategoriarkiv: Experiment

Kul i labbet – brusande skum

Bassam Sharkhaskiri

Kemi-demonstrationernas mästare, kemiprofessor Bassam Z. Shakhashiri från University of Wisconsin-Madison, delar med sig av vetenskapens glädje genom laborationer och andra experiment som enkelt kan göras hemma; genom demonstrations-shower, videosnuttar, och böcker. Allt detta på hans sida ”Scince Is Fun in the lab with Shakhashiri” som hittas på adressen: http://scifun.chem.wisc.edu/

Prof. Shakhashiri är internationellt känd för sitt effektiva ledarskap i gynnandet av högklassig naturvetenskaplig utbildning på alla nivåer, samt för hans utveckling och användning av demonstrationer i kemiundervisningen. Encyclopedia Britannica citerar honom som “the dean of lecture demonstrators in America.” Hans vetenskapliga publikationer, vilka även inkluderar flervolymserien Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of Chemistry , utgör hjälpmedel i undervisning och handledning och har även översatts till flere språk.

I bilagan hittar du instruktioner till ett enkelt experiment med vanlig matsoda.

Brusande skum

Bestämning av spårvidden på en CD-skiva

Ytan på en CD-skiva är beklädd med en mycket ljuskänslig och reflekterande aluminiumhinna. Ytan består av en rad fördjupningar som löper i ett spiralspår från mitten ut mot CD-skivans kanter. Det här spiralspåret fungerar som styrspår för laserhuvudet i CD-spelaren. Man kan bestämma avståndet mellan fördjupningarna, d. v. s. spårvidden, på en CD-skiva genom att använda skivan som ett reflexionsgitter. I reflexionsgittret kommer det reflekterade ljuset från fördjupningarna tillsammans med det reflekterade ljuset från de plana mellanliggande partierna att interferera och ge upphov till ett karakteristiskt diffraktionsmönster.

I bilagan hittas tydligare instruktioner på hur experimentet kan utföras.

Bestämning av spårvidden på en CD

Förslag till temadagar

På vårvintern infaller ett par lämpliga dagar som man kan uppmärksamma: π-dagen 14.3 och Världsvattendagen 22.3.

T.ex. Isaac Newtons dödsdag 20.3 kan vara Kraftens dag.

2015 var ljusets år enligt UNESCO. Kanske någon dag i närheten av vårdagjämningen eller höstdagjämningen kan bli ljusets temadag, då vi plockar fram speglar, förstoringsglas och prismor för att laborera med solljuset. Inget hindrar att denna dag får bli en återkommande temadag

I bilagan tips på stationer med vatten, kraft och ljus som tema!

Aktiviteter Ljusets dag

Fysikaliska aptitretare

Resurscentrets fysiker Mats Braskén och Jonas Waxlax bjöd på fysikaliska aptitretare under en workshop som hölls på MAOL:s höstdagar i Nådendal den 9-10 oktober 2009.

Med fysikalisk aptitretare avses att inleda en fysiklektion med att genast försöka fånga elevernas intresse genom att utföra ett litet experiment eller en demonstration. Kraven som ställs på ett sådant inledande experiment, är att det skall vara enkelt att utföra och ge ett resultat som lockar till diskussion.

I bilagan finns workshopens aptitretare samlade (utrustning, utförande, diskussion).

Aptitretare1

Aptitretare2