Kategoriarkiv: 7-9 (Ma)

Problemlösning i matematiken

Detta är en samling problemlösningsuppgifter utvalda ur två kompendier (Individuell problemlösning i klassen, Mera problemlösning i klassen) skrivna av Lars Burman. Kompendierna utgavs av Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 1996 respektive 1997. Uppgifterna har överförts till digital form och omarbetats en aning för att bättre passa in i vår tid.
Samlingen uppgifter var ursprungligen ett resultat av PUMA-projektet, vilket bedrevs åren 1993-1997 i samarbete mellan Institutionen för lärarutbildning och Vasa övningsskolas högstadium. Avsikten med projektet var att utveckla matematikundervisningen beträffande inlärning och undervisningsmetoder som utvärdering.

PROBLEML_SNINGSUPPGIFTER
PROBLEM_Inledning

Påskspel – Matematik

Lagom till påsk kan det passa sig med lite matematiskt pusslas. I de tre bilagorna nedan finns ett memoryspel med påskinspirerade, symmetriska bilder.

Den andra bilagan ( Om symmetrier), där frågan ”Vad menas med symmetrier?” behandlas, är avsedd som bakgrundsmaterial till memoryspelet.

I den tredje bilagan (konstruktion) förklaras hur äggen i påskmotiven är ritade med hjälp av matematiska kurvor.

Memoryspel med symmetrier
Om symmetrier
Konstruktion av påskäggskurvor

Geogebra – en introduktion

GeoGebra är ett ovanligt program. Det är lätt att installera, lätt att lära sig, designat med tanke på lärare och helt gratis!

Alla lärare i matematiska ämnen har ibland behov av att rita geometriska figurer eller att skissa olika funktioner. Om inte annat så för till exempel provuppgifter. I GeoGebra går det här enkelt och det blir snyggt. Dessutom kan man visa det på projektor eller SmartBoard, man kan göra animationer och interaktiva test för elever. Massor med avancerade möjligheter alltså, men fast man bara lär sig de mest grundläggande grejerna så är det ändå värt det!

Nedan kommer en liten kort introduktion för dig som är ny. För dig som redan använt programmet rekommenderar jag att genast gå in på GeoGebras webbplats (http://www.geogebra.org) för att läsa mer om programmet och kanske testa de lite mer avancerade funktionerna. Bästa sättet att lära sig är att bara sätta sig ner och pröva sig fram!

Geogebra_ettovanligtprogram

Pussel från Mattelandet

Användningen av ”pussel” i matematikundervisningen har visat sig vara ett väl fungerande arbetssätt som inspirerar eleverna till diskussion och reflektion. Pusslena ger alla elever en chans och skapar en grund för djupare begreppsinlärning.

Funktionspusslena är avsedda främst för gymnasieelever, men en del kan användas också i årskurs 9.

Fyrhörningspusslena kräver endast baskunskaper om koordinatsystem.

Funktionspussel
Fyrhörningspussel

Julpyssel

Hösten 2006 hade Mattelandet en CUK-kurs (centralt utbjuden kurs) för gymnasieelever i Helsingforsnejden. Ett tema under kursen var ”hjulkurvor” och som avslutning på kursen i början av december gjorde vi (h)julkort med sådana kurvor som motiv.

I den bifogade filen finns en liten lillajulshälsning från Brita och Karin i Mattelandet. Matematiska bilder lämpade för julpyssel och hjärngymnastik, baserade på bland annat månskäror… Passar alla åldrar men de mer avancerade resonemangen gör sig kanske bäst för gymnasieelever och intresserade lärare (och lärarstuderande).

Mycket nöje!

En_matematisk_julhälsning

Tre matematikstigar

Användning av konkretiseringsmaterial för att synliggöra matematiska begrepp lämpar sig för alla åldrar! I de bifogade uppgiftsdokumenten går vägen mot begreppsförståelse från enkla till mer avancerade uppgifter! Material från Mattelandet:

Beskrivning av tre matematikstigar

Matematikstig-Form och area med GEOBR_DE
Matematikstig-Form och area med TANGRAM
Matematikstig-Språkfrågor med LOGISKA BLOCK

Vetenskapstips på nätet

Illustrerad vetenskap (4/2014) tipsar om hemsidan www.vetenskapenshus.se där foskare från KTH och Stockholms universitet guidar skolelever inom matematik, biologi, kemi och fysik.

På teknik- och nyhetssajten www.mashable.com under Experiments finns experiment på köksingredienser samt de vetenskapliga förklaringarna bakom. T.ex. gör ett glas osynligt, stek ägg utan värme.