Kategoriarkiv: 7-9 (Ke)

Kul i labbet – brusande skum

Bassam Sharkhaskiri

Kemi-demonstrationernas mästare, kemiprofessor Bassam Z. Shakhashiri från University of Wisconsin-Madison, delar med sig av vetenskapens glädje genom laborationer och andra experiment som enkelt kan göras hemma; genom demonstrations-shower, videosnuttar, och böcker. Allt detta på hans sida ”Scince Is Fun in the lab with Shakhashiri” som hittas på adressen: http://scifun.chem.wisc.edu/

Prof. Shakhashiri är internationellt känd för sitt effektiva ledarskap i gynnandet av högklassig naturvetenskaplig utbildning på alla nivåer, samt för hans utveckling och användning av demonstrationer i kemiundervisningen. Encyclopedia Britannica citerar honom som “the dean of lecture demonstrators in America.” Hans vetenskapliga publikationer, vilka även inkluderar flervolymserien Chemical Demonstrations: A Handbook for Teachers of Chemistry , utgör hjälpmedel i undervisning och handledning och har även översatts till flere språk.

I bilagan hittar du instruktioner till ett enkelt experiment med vanlig matsoda.

Brusande skum

Laboration: mikrobiologiska bränsleceller

Forskare vid Åbo Akademi hjälper till att presentera aktuell forskning för skolelever genom att delta i utvecklandet av laborationer som baserar sig på forskningen de gör. Xiaoju Wang, doktor i oorganisk kemi från Åbo Akademi, har i sin doktorsavhandling forskat i hur man genom att använda enzymer och socker kan producera elektricitet med s.k. biobränsleceller.
I denna laboration konstrueras en simpel mikrobiologisk bränslecell där jästens enzymer fungerar som biokatalysatorer. Själva bränslecellen konstrueras av gelatin och vanligt hushållssocker kan användas som bränsle.

Länken nedan visar mer om hur du tillsammans med dina elever kan bygga en bränslecell driven av jäst!

branslecell_0