PROFFSdays i Åbo den 20-21.11 2017

Den populära PROFFSdays-serien avslutas i Åbo den 20-21/11. PROFFSdays är ett hands-on-event för lärare på temat programmering och digitalt skapande som ordnas inom PROFFS-projektet. Eftersom projektet är på slutrakan slår vi på stort med tre utländska talare och workshophållare, däribland Phil Bagge som arbetar med programmering och making i England och Andreas S. Hedlund som bl.a. utvecklat kodväskor för skolbruk i Skellefteå. Det finns workshops som passar alla – oberoende av om du är nybörjare eller har kommit en bit på vägen, eller om du jobbar med lärplatta eller dator.

Nytt för detta PROFFSdays är att vi ordnar ett specialspår för alla som identifierar sig som skolledare (t.ex. rektorer, handledare, tutorlärare och bildningsdirektörer) måndagen den 20/11 på temat ”Leda digitalisering”. Vi har anlitat Annika Agelii Genlott från Örebro universitet och Sveriges kommuner och landsting som jobbar med dessa frågor – hon är bra och verkligen värd att lyssna på då hon talar om verksamhetskultur och förändring av andra graden. Om ledarskapsfrågor kring digitalisering intresserar är detta ett ypperligt tillfälle att fundera på dessa tillsammans med Annika och andra som befinner sig i samma situation.

Evenemanget är avgiftsfritt och riktar sig till lärare i förskolan och den grundläggande utbildningen (F-9). Huvudarrangör är projektet PROFFS 2.0 (Programmering för förskola och skola) med finansiering från Utbildningsstyrelsen.

Mer information om programmet, talarna och anmälan finns på http://proffsdays.wordpress.com <http://proffsdays.wordpress.com/>.

Varmt välkommen och ta gärna en eller flera kolleger med dig!

PROFFSdays #3 – Programmering och digitalt skapande i skolan, 6.11.2017, Helsingfors

Nu har det blivit dags att anmäla sig till PROFFSdays i Helsingfors som går av stapeln måndagen den 6/11 kl. 9-16. Gå in och anmäl dig och välj vilka workshops du vill delta i på följande adress – först till kvar gäller!

goo.gl/8jLbPp

Försök gärna få med en eller flera kolleger från din egen skola – då har ni någon i närheten att fortsätta jobba kring dessa frågor med efter evenemanget! Anmälningar tas emot fram till 1/11.

Du hittar mer information på evenemangets Facebook-sida (PROFFSdays #3) och om du har frågor kan du höra av dig till Linda Mannila (linda@digismart.fi).

Varmt välkomna med!

Ämneslärarträff på Lumarts-laboratoriet i Otnäs, 1.11.

Skolresurs.fi välkomnar dig till en ämneslärarträff på
Lumarts-laboratoriet i Otnäs, Esbo onsdagen den 1 november kl 14-18.

Du får möjlighet att bekanta dig med Lumarts-laboratoriet och de
tjänster de kan erbjuda skolklasser och lärare samt prova på någon av
de laborationer som kan utföras hos Lumarts.

Före det diskuterar vi aktuella teman och utbyter erfarenheter och
idéer enligt deltagarnas önskemål. Sprid gärna info! Om SMF kunde göra
reklam via sina kanaler är vi också tacksamma.

Anmäl dig senast 16 oktober genom att fylla i formuläret:
https://goo.gl/forms/ML8gHIZBb8YJfej53

Kontakta oss gärna för mer information:

Triin Gyllenberg triin.gyllenberg@edu.hel.fi

Anna Pomoell anna.pomoell@kirkkonummi.fi

Jenni Vainio jenni.vainio@esbo.fi

http://luma.aalto.fi/fi/opettajalle/opintokaynti/lumarts/

KLIMATPAKET med lektionsmaterial för åk1-9 + gymnasiet

Klimatförändringarna påverkar oss alla. Det blir allt vanligare med stormar och översvämningar. Vintrarna har blivit mildare med mera regn och mindre snö. Skillnaderna mellan de olika årstiderna är inte lika stor som det var tidigare. Allt detta är inte frågan om spekulationer och antaganden, utan tecken på den globala uppvärmningen.

Hållbar utveckling och klimatförändring betonas starkt i de nya läroplanerna för både grundskolan och gymnasiet.

Klimatpaketet innehåller en samling informativt material kring klimatförändring för grundskolan och gymnasiet. Det finns bakgrundsinformation för lärare samt övningar och aktiviteteter för klassituationer.

Klimatpaketet är uppbyggt på följande sätt:

 • Vad är klimat?
 • Klimatförändring
 • Aktiviteter i skolan
  • F-6: Energiutmaningen
  • F-6: Klimat – handgripligen
  • 4-9: Coola ner jorden
  • 7-9: Koll på klimatförändring
  • GY: Klimatmöte i skolan
 • Påverka i vardagen
 • Läroplansgrunderna

Klimatpaketet hittas här: https://sites.google.com/skola.raseborg.fi/klimat/startsida

Workshop OMVÄNDA KLASSRUMMET 26.10.2017 i Åbo

Flip­pa din un­der­vis­ning: ge dina ele­ver bak­grund och för­kla­ring­ar i form av web­ba­se­ra­de film­snut­tar som hem­upp­gift. Istäl­let får du mera tid un­der lek­tio­ner­na för la­bo­ra­tivt ar­be­te, öv­ning­ar och dis­kus­sion.
Hur fun­ge­rar det om­vän­da klass­rum­met i prak­ti­ken?
Hur kom­mer du i gång?
Hur kan det an­vän­das i un­der­vis­ning­en i oli­ka äm­nen?
För- och nack­de­lar?

Målgrupp: Äm­nes­lä­ra­re åk 7-9
Ut­bil­da­re: Nina As­pe­g­rén, Sar­lins­ka sko­lan, Par­gas & Skolresurs

Workshopen är avgiftsfri.

Närmare information och anmälning: http://web.abo.fi/cll/pdf/Flyer_Omvanda_2017.pdf

En eftermiddag kring temat forskningsbaserad undervisning inom naturvetenskaper 9.10

Vi ordnar tillsammans med Österbottens LUMA-center den 9.10 i Vasa en eftermiddag där två lärandehelheter som utvecklats tillsammans med lärare presenteras. Du får bekanta dig med metoder och utrustning för undersökande arbetssätt i naturen. Båda lärandehelheterna kan tillämpas på alla nivåer i grundskolan:

Vattenmätningar med Mobillaboratoriet och mikroskopi med Från Skogen till Mikroskopet!

PROGRAMMET I VASA 9.10.2017
Vasa Universitet, Fabriikki, Universitetsstranden 10 Kl.
13.00 Välkommen och introduktion
13.30 Workshop
14.30 Kaffepaus
15.00 – 16.00 Workshop

Anmälning före den 2.10.

Mer information fås av:                                                                                           Ann-Sofie Leppänen, tel.  02 215 4544 ann-sofie.leppanen(a)abo.fi

FysKem-dagarna 17-19.11.2017

Fysikersamfundet i Finland rf och Finska Kemistsamfundet rf välkomnar alla ämneslärare i fysik och kemi till sin traditionella kryssningskonferens som i år går av stapeln fredag-söndag 17-19.11.2017.

Årets tema är ”Tid”.

Vi erbjuder ett tillfälle att diskutera aktuella frågor inom dessa ämnen samt att utbyta idéer kring utvecklingen av undervisningen i grundskolor och gymnasier. Under fysik- och kemidagarna får lärare bekanta sig med dagens forskningsaktivitet och den universitetsundervisning till vilken deras elever kan fortsätta efter gymnasiet. Samtidigt får forskare möjlighet att presentera sin forskning för en bredare publik.

Fysik- och kemidagarna kommer att arrangeras på Viking Lines M/S Mariella i form av en kryssning mellan Helsingfors och Stockholm. Utöver föreläsningar har du möjlighet att delta i lärarworkshopar eller besöka Nobelmuseet i Stockholm.

Anmäl dig här. Anmälan stänger 15.10.

För mera information, se
http://fyskemdagarna.fi
https://www.facebook.com/events/1024853150949381/

FysKem-dagarna_2017