Rinnakkaissessio 3         Parallel sessions 3

Teemaryhmä 3A:
Korkeakouluopetuksen suunnittelu ja kehittäminen

1. 14 Farmaseutin tutkinto 2020-luvulle: koulutusohjelman uudistaminen tulevaisuuden osaamista vastaavaksi
Esittäjät: Krista Laine & Tarja Toropainen, Itä-Suomen yliopisto

2. 31 Tule hyvä ops, älä tule huono ops – Opetussuunnitelmatyön laatumittareita ja -kriteereitä luomassa (PDF)
Esittäjät: Tiina Kokko, Jenni Koponen & Sanna Pihlajaniemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

3. 165 Koulutusohjelmajohtaminen osaksi korkeakoulupedagogisia opintoja. Katsaus Hella-hankkeen kehitystyöhön
Esittäjät: Janne Elo, Åbo Akademi, & Jenni Kantola, Vaasan Yliopisto

4. 182 Suomen korkeakoulu -alustamalli verkostomaisen oppimisen järjestelmänä (PDF)
Esittäjät: Jenny Vaara, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, & Suvi Eriksson, Suomen ekonomit, & Piritta Jokelainen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

 

Teemaryhmä 3B:
Tulevaisuuden oppimisympäristöt

1. 58 Verkkovuorovaikutukseen liittyvä osaaminen korkeakouluopettajan työssä (PDF)
Esittäjät: Heli Tyrväinen, Sanna Uotinen & Leena Valkonen, Jyväskylän yliopisto

2. 61 Virtuaalikampusta kehittämässä (PDF)
Esittäjät: Mari Virtanen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

3. 106 Korkeakouluopintojen saavutettavuus digitaalisissa oppimisympäristöissä: katsaus TeSLA-hankkeessa tunnistettuihin, kriittisiin pedagogisiin ja teknisiin tekijöihin (PDF)
Esittäjät: Tarja Ladonlahti, Merja Laamanen & Sanna Uotinen, Jyväskylän yliopisto

4. 178 ”Kyl sua vähän varmaan katottais silleen, et mitähän toikin äijä tuol tekee.”— Istumisen tauottamista tukevan opiskelukulttuurin edistäminen opettajalähtöisesti
Esittäjät: Anni Liina Ikonen & Soile Koski-aho, Opiskelijoiden Liikuntaliitto

 

Teemaryhmä 3C:
Korkeakoulut ja työelämä yhteistyökumppaneina

1. 176 Työpaikkailmoitusten kertomaa – mitä tietoja ja taitoja vastavalmistuneelta markkinoinnin opiskelijalta edellytetään?
Esittäjät: Päivi Borisov, Vaasan yliopisto

2. 38 Juristeja vai asiantuntijoita? – Asiantuntijuustaitojen yhteisöllinen kehittäminen oikeustieteen oppimisessa
Esittäjät: Sampo Mielityinen, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, & Jonna Kosonen, Itä-Suomen yliopisto

3. 45 Talousalan asiantuntijuuden kehittäminen digimurroksessa, Digitalous 2025
Esittäjät: Marianne Viinikainen, Saimaan ammattikorkeakoulu, & Leena Tynninen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

4. 55 Projektikurssi maataloustieteiden opiskelijoiden työelämätaitojen edistäjänä
Esittäjät: Hanna-Riitta Kymäläinen, Helsingin yliopisto

 

Teemaryhmä 3D:
Palautteen ja arvioinnin keinot ja voimat korkeakouluopetuksessa

1. 28 Kirjallisen palautteen merkitys yliopisto-opiskelijalle
Esittäjät: Pekka Räihä, Ville Mankki & Kristiina Samppala, Tampereen yliopisto

2. 92 Itsearviointi osana matematiikan opiskelua yliopistossa
Esittäjät: Riikka Kangaslampi & Viivi Virtanen, Aalto-yliopisto

3. 146 Osaamisperustaisuuden arviointia tentillä (PDF)
Esittäjät: Veli-Pekka Pyrhönen, Tampereen teknillinen yliopisto

4. 156 Opiskelijapalaute yliopisto-opetuksen laadun mittarina: mitä opiskelijoiden kurssiarvioista voidaan päätellä
Esittäjät: Maija Hujala, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 

Teemaryhmä 3E:
Opettajat oppivat toiseltaan – mentorointia ja varjostamista

1. 16 Dialoginen varjostaminen osana korkeakoulupedagogista kehittämistä
Esittäjät: Harri Keurulainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Harri Kukkonen & Maija Joensuu, Tampereen ammattikorkeakoulu

2. 25 Vertaismentoroinnista uutta osaamista
Esittäjät: Merja Maikkola, Oulun yliopisto, & Hanna Alaniska, Oulun ammattikorkeakoulu

3. 59 Mentoriopettajatoiminta – työelämärelevanssia aineenopettajan opintoihin AAKE-hankkeessa
Esittäjät: Markus Jylhä, Helsingin yliopisto

4. 147 Muutosagenttina toimivien yliopisto-opettajien odotuksia vertaisryhmämentoroinnille
Esittäjät: Laura Hirsto & Susanne Hallberg, Itä-Suomen yliopisto

 

Theme Session 3F (in English):
Digital and Preparatory Solutions in Higher Education

1. 67 Word profiling. Didactic solutions with the German monolingual corpus Dictionary DWDS
Presenters: Mia Raitaniemi, Åbo Akademi University

2. 27 Gamified assessment as student motivator (PDF)
Presenters: Teemu Hynninen, University of Turku

3. 13 Tripartite collaboration: Pre-assignment in mathematics for engineer and university students  (PDF)
Presenters: Anne Rantakaulio, JAMK University of Applied Sciences

4. 142 Improving incoming international exchange students’ referencing and writing skills
Presenters: Marianne Dube, Hanken School of Economics

 

Theme Session 3G (in English):
Teachers’ Competence and Well-Being in Higher Education

1. 177 Emotions and arousal of higher education teachers in various teaching-related events
Presenters: Petri Nokelainen, Tampere University of Technology

2. 6 Utilizing pedagogically trained teachers in universities (PDF)
Presenters: Matti Lappalainen & Liisa Postareff, University of Turku

3. 71 Professional Competence Development and Continuous Education of Health Sciences and Social Service Teachers – TerOpe project (PDF)
Presenters: Kristina Mikkonen & Maria Kääriäinen, University of Oulu

4. 172 Towards hybrid learning environments in higher education
Presenters: Charlotta Hilli, Åbo Akademi University, &
Maria Byholm & Sanna West, Tritonia , & Sanna Eronen, University of Vaasa