Rinnakkaissessio 2         Parallel sessions 2

Teemaryhmä 2A:
Korkeakouluopiskelijoiden työssäoppiminen

1. 7 Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta? (PDF)
Esittäjät: Eila Pajarre & Veli-Pekka Pyrhönen, Tampereen teknillinen yliopisto

2. 19 Työsuhteessa tapahtuva harjoittelu, oppimisen monet muodot
Esittäjät: Tiina Tarr, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

3. 85 Työelämäläheisyys humanistisen alan koulutuksessa: käytännön kokemuksia työelämäopintojen sulauttamisesta opetussuunnitelmaan
Esittäjät: Henna-Riikka Peltola, Jyväskylän yliopisto

4. 160 Oppisopimustyyppiset koulutukset korkeakoulutettujen osaamisen kehittämisessä – Kansallisten järjestelmien erityispiirteitä Euroopassa
Esittäjät: Sari Stenvall-Virtanen & Heli Trapp, Turun yliopisto

 

Teemaryhmä 2B:
Opettajankoulutusta uudistamassa

1. 62 Opettajankoulutus uudistuu – yhteistyöllä kohti uutta luovaa osaamista (PDF)
Esittäjät: Armi Mikkola, Sanna Vahtivuori-Hänninen, Tiina Silander, Pauliina Kupila & Nina Parkkulainen, Opetus- ja kulttuuriministeriö, & Jari Lavonen, Helsingin yliopisto, & Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen ammattikorkeakoulu, & Päivi Lyhykäinen Opetusalan ammattijärjestö, & Antti Ikonen, Suomen rehtorit ry

2. 89 Uutta luova opettajankoulutus – Sulautuvat oppimisympäristöt: Miten kehittää ja käyttää uudenlaisia oppimisympäristöjä opettajankoulutuksen kontekstissa
Esittäjät: Heidi Lammassaari & Milla Kruskopf, Helsingin yliopisto

3. 127 Kohti matematiikan opettajuutta -aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot (PDF)
Esittäjät: Simo Ali-Löytty, Terhi Kaarakka & Elina Viro, Tampereen teknillinen yliopisto

4. 151 Leikillinen oppiminen matematiikan pedagogiikan opetuksessa Helsingin yliopiston lastentarhanopettajankoulutuksessa (esitys ei saatavilla)
Esittäjät: Jonna Kangas & Jari-Matti Vuorio, Helsingin yliopisto

 

Teemaryhmä 2C:
Opetusta verkossa – kokemuksia ja tutkimustuloksia

1. 9 Lunastaako MOOC lupauksensa? – kokemuksia tiedonhankinnan kaikille avoimen verkkokurssin kehittämisestä (PDF)
Esittäjät: Kati Syvälahti & Minna Suikka, Helsingin yliopisto

2. 29 Opetusvideot osana opetusta
Esittäjät: Taina Joutsenvirta, Helsingin yliopisto

3. 102 Opiskelijoiden itsensä johtamisen ja ajanhallinnan taidot vieraskielisen viestinnän verkkokurssilla
Esittäjät: Tiina Männikkö, Christine Horton & Kaisa Alanen, Tampereen yliopisto

4. 43 På skilda håll, men tillsammans, så lär vi oss – Online-lärande i kursmodulen Making Sense of Leadership (PDF)
Esittäjät: Christa Tigerstedt, Maria Forss, Arcada

 

Teemaryhmä 2D:
Valmentavaa opetusta ja tieteiden välistä yhteistyötä

1. 26 Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus edistämässä maahanmuuttajien etenemistä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin
Esittäjät: Mervi Takaeilola & Sirpa Rajala, Turun ammattikorkeakoulu

2. 94 Kokemuksia ja havaintoja teekkareille suunnatusta matematiikan ja fysiikan preppauksesta (PDF)
Esittäjät: Anne Hietava & Eetu-Pekka Heikkinen, Oulun yliopisto

3. 12 Kun lääkäri- ja insinööriopiskelijat kohtasivat. Kokemuksia terveysteknologian moniammatilliselta pilottikurssilta (PDF)
Esittäjät: Sari Kuitunen, Turun yliopisto

4. 133 Millaisia lähestymistapoja opettamiseen ja oppimiseen on eri aloilta ja kulttuureista tulevilla yliopisto-opettajilla – tarkastelussa reflektiiviset esseet
Esittäjät: Maire Syrjäkari & Maija Lampinen, Aalto-yliopisto

 

Theme Session 2E (in English):
Working Life and Education – Models and Practices

1. 107 Co-configurative Approach to Digital Literacy in Higher Education
Presenters: Olli Vesterinen, Diaconia University of Applied Sciences

2. 35 A Group-Forming Algorithm (PDF)
Presenters: John Millar & Kirsti Keltikangas, Aalto University

3. 125 Preparing HE students for their professional futures. A model of confluence of digital literacies, expertise and personal learning environments/networks.
Presenters: Ilona Laakkonen, JAMK University of Applied Sciences

4. 64 Develoment project: “Identifying and developing one’s expert identity during the studies” (PDF)
Presenters: Henna Leino, University of Turku

 

Theme Session 2F (in English):
Pedagogical Leadership and Guidance

1. 40 Particularities of the future-oriented educational practices in different regions: a comparative analysis for a teaching and guidance
Presenters: Tatiana Yakubovskaya, Tampere University of Applied Sciences

2. 72 Creating student-centred quality management – lessons learned from FINEEC audits (PDF)
Presenters: Touko Apajalahti, Finnish Education Evaluation Centre

3. 143 Developing reflexivity through first, second and third-person action research: implications for pedagogical leadership
Presenters: Marise Lehto, University of Turku

4. 30 Academic Advising – Institutional Approach for Implementing a Comprehensive System at a Finnish University ​(PDF)
Presenters: Ville Kivimäki & Saara Meriluoto, Aalto University