Påvisande av kloridjoner i lösning

Påvinsade av förekomsten av kloridjoner i en lösning.

Utfällning