Massprocent – att göra en lösning med en viss halt

Hur gör du en lösning med en viss massprocent?