Konduktivitet

Mätning av konduktivitet

Här hittar du instruktioner på hur du kan bygga din egen konduktivitetsmätare.