Klorid i plast – ett lågprov

Identifiering av plaster som innehåller klorid.