Rostindikatorn

Recept rostindikator (pdf)

Lös 1 g NaCl och 0,2 g K3[Fe(CN)6] (kaliumferricyanid) i 100 ml kranvatten. Tillsätt 1 ml 1 % fenolftalein. Skaka lösningen ordentligt, så att även syre löser sig i lösningen.

Kaliumferricyanid: