Reagensen till Biuret testet

Lösningar till Biuretprovet

Lösning A:   
1,5 g koppar(II)sulfat (pentahydrat; CuSO4H2O)
6 g KNa-tartrat (KNaC4H4O6 2 H2O, Rochelle salt)
Lös i 500 ml destillerat vatten

Lösning B:
30 g natriumhydroxid (NaOH)
2 g kaliumjodid (KI)
Lös i 500 ml destillerat vatten

Reagenslösning: Slå samman lösning A och B

CuSO4 5 H2O:          

NaOH:                          

Reagenslösningen: