Lösningar till nickeltest

Recept och förklaring: Recept nickeltest

Lösning A:  1 % dimetylglyoxim i isopropanol, 50 ml lösning (0,5 g C4H8O2N2 löses i isopropanol till totalt 50 g  (63 ml))

Lösning B:  10 % ammoniak i vatten, 50 ml lösning  (20 ml NH3 i 50 ml H2O)

Ammoniak:

Dimetyglyoxim: