Kalkvatten

Recept Kalkvatten

2 g kalciumhydroxid, Ca(OH)2
1 dm3 destillerat vatten

Lös upp kalciumhydroxiden i vattnet. Skaka ordentligt (om du har tillgång till en magnetomrörare så använd gärna den och blanda om lösningen ca 5 min.
All kalciumhydroxid kommer inte att lösa upp sig och överskottet måste därför filtreras bort. Partiklarna är små och täpper till porerna i filtrerpappret, så man måste byta filtrerpapper flera gånger.

En metod som fungerar förhållandevis bra är att man först filtrerar lösningen genom ett kaffefilter, som filtrerar bort en del av den olösta kalciumhydroxiden, men inte allt, dvs. lösningen är fortfarande lite grumlig. Men efter detta går det lättare att filtrera en andra gång, och nu genom ett filterpapper.

Förvara lösningen i en sluten flaska.

Ca(OH)2