Kontakta oss

Har du frågor eller önskemål om nya verktygsfilmer kan du kontakta

Berit Kurtén, akademilektor i kemins didaktik vid Åbo Akademi

E-post: berit.kurten@abo.fi

 

Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (RC) är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Vår ledstjärna är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär.